PVC-U +GF+

PVC-U firmy GEORG FISCHER +GF+

nazwa angielska: Polyvinyl Chloride Unplasticized
nazwa polska: polichlorek winylu

I. Podstawowe własności:

gęstość: 1,38 g/cm3;
współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,08 mm/moC;
wytrzymałość na rozciąganie: 55 N/mm2;
minimalna temperatura pracy: 0oC;
maksymalna temperatura pracy: 60oC;
temperatura mięknięcia- punkt Vicata’a: 76oC;
współczynnik bezpieczeństwa: 2,5;
współczynnik przewodności cieplnej: 0,16 W/mK.

II. Sposób łączenia:

Elementy z PVC-U łączy się za pomocą połączeń klejonych. Trwałość i odporność chemiczną zapewnia stosowanie odpowiednich klejów Tangit lub DTX. DTX stosuje się w przypadku działania mediów szczególnie agresywnych, takich jak np.: kwas siarkowy H2SO4 (Sulphuric acid) o stężeniu powyżej 70%, kwas solny HCl (Hydrohloric acid) o stężeniu powyżej 25%, kwas azotowy HNO3 (Nitric acid) o stężeniu powyżej 20%, czy kwas fluorowodorowy HF (Hydrofluoric acid) w każdym stężeniu.

III. Zastosowania:

PVC-U wykazuje odporność na większość wodnych roztworów nieorganicznych, w tym również na stężone kwasy;
PVC-U nie jest zalecany do kontaktu z rozpuszczalnikami aromatycznymi, estrami, ketonami oraz chlorowanymi węglowodorami;
PVC-U może być stosowany w instalacjach wody pitnej oraz instalacjach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz chemicznego;
PVC-U firmy GEORG FISCHER +GF+ został dopuszczony do stosowania na statkach poprzez Towarzystwa Klasyfikacyjne: Germanischer Lloyd (GL), Lloyd’s Register (LR), Bureau Veritas (BV), Registro Italiano Navale (RINA), Det Norske Veritas (DNV), China Classification Society (CCS), Russian Maritime Register of Shipping (RMRS);
PVC-U firmy GEORG FISCHER +GF+ posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

IV. Asortyment

Firma GEORG FISCHER +GF+ produkuje elementy PVC-U w zakresie średnic d6-d400 mm.
W ofercie występują dwa typoszeregi ciśnień nominalnych: PN10 oraz PN16.

Z PVC-U dostępne są:

rury, w tym rury przezroczyste,
kształtki i złączki,
złączki przejściowe i gwintowane,
dwuzłączki,
przyłącza siodłowe,
elementy połączeń kołnierzowych,
zawory kulowe sterowane ręcznie i automatycznie,
zawory motylkowe sterowane ręcznie i automatycznie,
zawory membranowe,
zawory kątowe,
zawory zwrotne,
filtry,
aparatura kontrolno-pomiarowa.

 

Obejrzyj instrukcję klejenia PVC-U Georg Fischer +GF+ (youtube) – film

Pobierz katalog rur i kształtek klejonych PVC-U – pobierz