PE-HD +GF+

PE-HD firmy GEORG FISCHER +GF+

nazwa angielska: Polyethylene
nazwa polska: Polietylen

I. Podstawowe własności:

gęstość: 0,93 g/cm3;
współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,20 mm/moC;
wytrzymałość na rozciąganie: 22 N/mm2;
minimalna temperatura pracy: -50oC;
maksymalna temperatura pracy: 60oC;
temperatura mięknięcia- punkt Vicata’a: 65oC;
współczynnik bezpieczeństwa: 1,6;
współczynnik przewodności cieplnej: 0,43 W/mK;

II. Sposób łączenia:

PE-HD łączy się za pomocą połączeń zgrzewanych: mufowo, doczołowo lub elektrooporowo przy pomocy złączek ELGEF Plus. Szczegółowe dane nt. zgrzewania PE znajdziesz TUTAJ.

III. Zastosowania:

PE-HD wykazuje odporność na większość kwasów, ługów, słabych rozpuszczalników;
PE-HD nie jest zalecany do kontaktu ze stężonymi, utleniającymi kwasami;
PE-HD może być stosowany w instalacjach wody pitnej oraz instalacjach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz chemicznego;
PE-HD firmy GEORG FISCHER +GF+ został dopuszczony do stosowania na statkach poprzez Towarzystwa Klasyfikacyjne: Germanischer Lloyd (GL), Lloyd’s Register (LR), Bureau Veritas (BV), Registro Italiano Navale (RINA), Det Norske Veritas (DNV), China Classification Society (CCS), Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)
PE-HD firmy GEORG FISCHER +GF+ posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

IV. Asortyment

Firma GEORG FISCHER +GF+ produkuje elementy PE-HD z zakresu średnic d20-d500 mm

Z PE-HD dostępne są:

rury,
kształtki i złączki,
złączki przejściowe i gwintowane,
dwuzłączki,
elementy połączeń kołnierzowych,
zawory do instalacji z PE*

 

*nie ma w ofercie zaworów wykonanych z PE – korpusy zawory wykonane są z innych materiałów (PP-H, PVC-U), posiadają jednak końcówki wykonane z PE-HD umożliwiających zastosowanie zaworu w instalacji z PE-HD, końcówki występują w szeregu odmian, w zależności od potrzeb do zgrzewania mufowego, elektrooporowego bądź doczołowego.

Pobierz katalog rur i kształtek  PE – pobierz