Masters - Partner Handlowy Georg Fischer

 

Rafał Smykowski
tel. 601 242 525
rafal.smykowski@emasters.pl

eMASTERS sp. z o.o,
ul. Chwaszczyńska 139
81-571 Gdynia

e-mail biuro@emasters.pl

Czynne w dni robocze w godzinach:
8.00-16.00

Anna Balonis-Chyb
tel. 58 625 73 55
ania@emasters.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ , VIII wydział Gospodarczy KRS: 0000934266
Kapitał zakładowy 1.000.000zł wpłacony w całości, NIP: 9581721153

ING PLN: 87 1050 1764 1000 0090 8146 8580
ING EUR: 86 1050 1764 1000 0090 8146 8598

Formularz kontaktowy