PVC-C +GF+

PVC-C firmy GEORG FISCHER +GF+

nazwa angielska: Chlorinated Polyvinyl Chloride
nazwa polska: Polichlorek Winylu Chlorowany

I. Podstawowe własności:

gęstość: 1,50 g/cm3;
współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,07 mm/moC;
wytrzymałość na rozciąganie: 55 N/mm2;
minimalna temperatura pracy: 0oC;
maksymalna temperatura pracy: 80oC;
temperatura mięknięcia- punkt Vicata’a: 108oC;
współczynnik bezpieczeństwa: 2,75;
współczynnik przewodności cieplnej: 0,20 W/mK;

II. Sposób łączenia:

PVC-C łączy się za pomocą połączeń klejonych. Trwałość i odporność chemiczną zapewnia stosowanie odpowiedniego kleju Tangit do PVC-C.

III. Zastosowania:

PVC-C wykazuje odporność na większość wodnych roztworów nieorganicznych, w tym również na stężone kwasy, również w podwyższonych temperaturach;
PVC-C nie jest zalecany do kontaktu z rozpuszczalnikami aromatycznymi, estrami, ketonami;
PVC-C może być stosowany w instalacjach wody pitnej oraz instalacjach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz chemicznego;
PVC-C firmy GEORG FISCHER +GF+ został dopuszczony do stosowania na statkach poprzez Towarzystwa Klasyfikacyjne: Germanischer Lloyd (GL), Lloyd’s Register (LR), Bureau Veritas (BV), Registro Italiano Navale (RINA), Det Norske Veritas (DNV), China Classification Society (CCS), Russian Maritime Register of Shipping (RMRS), American Bureau of Shipping (ABS);
PVC-U firmy GEORG FISCHER +GF+ posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

IV. Asortyment

Firma GEORG FISCHER +GF+ produkuje elementy PVC-C z zakresu średnic 16-225 mm
W ofercie występują dwa typoszeregi ciśnień nominalnych: PN10 oraz PN16

Z PVC-C dostępne są:

rury,
kształtki i złączki,
złączki przejściowe i gwintowane,
dwuzłączki,
przyłącza siodłowe,
elementy połączeń kołnierzowych,
zawory kulowe sterowane ręcznie i automatycznie,
zawory motylkowe sterowane ręcznie i automatycznie,
zawory membranowe,
zawory kątowe,
zawory zwrotne,
filtry,
aparatura kontrolno-pomiarowa.

 

Pobierz katalog rur i kształtek klejonych PVC-C – pobierz