PVDF +GF+

PVDF firmy GEORG FISCHER +GF+

nazwa angielska: Polyvinylidene fluoride
nazwa polska: Polifluorek winylidenu

I. Podstawowe własności:

gęstość: 1,78 g/cm3;
współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,18 mm/moC;
wytrzymałość na rozciąganie: 40-60/mm2;
minimalna temperatura pracy: -40oC;
maksymalna temperatura pracy: 140oC;
temperatura mięknięcia- punkt Vicata’a: 142oC;
współczynnik bezpieczeństwa: 2,0;
współczynnik przewodności cieplnej: 0,19 W/mK.

II. Sposób łączenia:

PVDF łączy się za pomocą połączeń zgrzewanych w technice polifuzyjnej (mufowej) lub doczołowej (tradycyjnej, IR lub bezwypływkowej).

III. Zastosowania:

PVDF wykazuje odporność na kwasy, w tym również na mieszaniny kwasów także w bardzo wysokich temperaturach;
PVDF może być stosowany w instalacjach wody pitnej oraz instalacjach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz chemicznego;
PVDF HP (HIGH PURITY) może być stosowany w instalacjach z bardzo czystymi mediami w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i kosmetycznym;
PVDF firmy GEORG FISCHER +GF+ posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

IV. Asortyment

Firma GEORG FISCHER +GF+ produkuje elementy PVDF w zakresie średnic d16-d250mm.

Z PVDF dostępne są:

rury,
kształtki i złączki,
złączki przejściowe i gwintowane,
dwuzłączki,
elementy połączeń kołnierzowych,
zawory kulowe sterowane ręcznie i automatycznie,
zawory motylkowe sterowane ręcznie i automatycznie,
zawory membranowe,
zawory zwrotne,
aparatura kontrolno-pomiarowa