ABS +GF+

ABS firmy GEORG FISCHER +GF+

nazwa angielska: Acrylonitrile Butadiene Sterene
nazwa polska: kopolimer akrylonitrylu, butadienu i styrenu

I. Podstawowe własności:

gęstość: 1,03 g/cm3;
współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,10 mm/moC;
wytrzymałość na rozciąganie: 37 N/mm2;
minimalna temperatura pracy: -40oC;
maksymalna temperatura pracy: 60oC;
temperatura mięknięcia- punkt Vicata’a: 90oC;
współczynnik bezpieczeństwa: 2,1;
współczynnik przewodności cieplnej: 0,20 W/mK;

II. Sposób łączenia:

ABS łączy się za pomocą połączeń klejonych. Trwałość i odporność chemiczną zapewnia stosowanie odpowiedniego kleju Tangit.

III. Zastosowania:

ABS wykazuje odporność na słabe ługi, kwasy;
ABS nie jest zalecany do kontaktu z rozpuszczalnikami aromatycznymi, estrami, ketonami, alkoholami;
ABS może być stosowany w instalacjach chłodniczych, wody pitnej oraz instalacjach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz chemicznego;
ABS firmy GEORG FISCHER +GF+ został dopuszczony do stosowania na statkach poprzez Towarzystwa Klasyfikacyjne:  Germanischer Lloyd (GL), Lloyd’s Register (LR), Bureau Veritas (BV), Registro Italiano Navale (RINA), Det Norske Veritas (DNV), Russian Maritime Register of Shipping (RMRS), American Bureau of Shipping (ABS),
ABS firmy GEORG FISCHER +GF+ posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

IV. Asortyment

Firma GEORG FISCHER +GF+ produkuje elementy ABS z zakresu średnic d16-d225 mm

Z ABS dostępne są:

rury,
kształtki i złączki,
złączki przejściowe i gwintowane,
dwuzłączki,
przyłącza siodłowe,
elementy połączeń kołnierzowych,
zawory kulowe sterowane ręcznie i automatycznie,
zawory motylkowe sterowane ręcznie i automatycznie,
zawory membranowe,
zawory zwrotne,
aparatura kontrolno-pomiarowa

 

Pobierz katalog rur i kształtek ABS – pobierz