PP-H +GF+

PP-H firmy GEORG FISCHER +GF+

nazwa angielska: Polypropylene
nazwa polska: Polipropylen (homopolimer)

Obecnie na rynku występują różne rodzaje polipropylenu. Cieszy się on dużą popularnością ze względu na możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur, odporności na wiele związków organicznych i nieorganicznych, a także stosunkowo tanią i prostą metodą termicznego łączenia. Należy Jednak zauważyć, że kopolimery PP-R, PP-B nie wykazują odporności na substancje utleniające. Wykorzystywanie kopolimerów PP (tańszych niż homopolimer PP) niesie za sobą ryzyko zmian materiałowych i uszkodzeń instalacji.

I. Podstawowe własności:

gęstość: 0,915 g/cm3;
współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,15 mm/moC;
wytrzymałość na rozciąganie: 33 N/mm2;
minimalna temperatura pracy: 0oC;
maksymalna temperatura pracy: 80oC;
temperatura mięknięcia- punkt Vicata’a: 102oC;
współczynnik bezpieczeństwa: 2,1;
współczynnik przewodności cieplnej: 0,22 W/mK.

II. Sposób łączenia:

PP-H łączy się za pomocą połączeń zgrzewanych w technice polifuzyjnej (mufowej) lub doczołowej. W ofercie +GF+ znajdują się złączki do zgrzewania doczołowego metodą tradycyjną, jak również do zgrzewania technologią IR-Plus, wykorzystującą promieniowanie podczerwone. Szczegółowe dane nt. zgrzewania PP-H znajdziesz TUTAJ.

III. Zastosowania:

PP-H wykazuje odporność na większość wodnych roztworów nieorganicznych (szczególnie wodorotlenków) i część rozpuszczalników organicznych;
PP-H nie jest zalecany do kontaktu ze stężonymi, utleniającymi kwasami i halogenkami;
PP-H może być stosowany w instalacjach wody pitnej oraz instalacjach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz chemicznego;
PP-H firmy GEORG FISCHER +GF+ został dopuszczony do stosowania na statkach poprzez Towarzystwa Klasyfikacyjne: Lloyd’s Register (LR), Bureau Veritas (BV), Registro Italiano Navale (RINA), Det Norske Veritas (DNV);
PP-H firmy GEORG FISCHER +GF+ posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

IV. Asortyment

Firma GEORG FISCHER +GF+ produkuje elementy PPP-H z zakresu średnic d16-d315 mm
W ofercie występują dwa typoszeregi ciśnień nominalnych: PN10 oraz PN6

Z PP-H dostępne są:

rury,
kształtki i złączki,
złączki przejściowe i gwintowane,
dwuzłączki,
elementy połączeń kołnierzowych,
zawory kulowe sterowane ręcznie i automatycznie,
zawory motylkowe sterowane ręcznie i automatycznie,
zawory membranowe,
zawory kątowe,
zawory zwrotne,
filtry,
aparatura kontrolno-pomiarowa.

Pobierz katalog rur i kształtek  PE – pobierz